Speels leren met In je element

15 november 2017

Ik ben in gesprek met docente P. van een nascholingscentrum. Zij werkt voor het Speciaal Onderwijs en start met collega's met een scholingstraject voor klasse-assistenten. Dat traject heeft verschillende modules zoals: professionele identiteit, communiceren, timemanagement. Door alle modules heen loopt een persoonlijke rode draad voor cursisten, maar zoals P.  zegt: soms is dat voor iemand wel een rode kabel! Het is natuurlijk prachtig als daarmee het professionele leertraject ook een persoonlijk leertraject wordt. 

Port folio

In een aparte module wordt daar aandacht aan besteed door een port folio te ontwikkelen, reflectie opdrachten te maken een persoonlijk ontwikkelingsplan te schrijven. P. wil het spel onder andere in deze module gebruiken. Met behulp van de 4 invalshoeken van het spel: aarde, water, lucht en vuur, onderzoeken de deelnemers hun eigen rode draad. 

Talenten

Maar ook in de kennismaking gaat het spel een rol spelen. De Talentkaarten liggen geordend op 4 tafels in 4 hoeken van de trainingsruimte. De deelnemers krijgen opdracht om bij de talententafel te gaan staan waar ze zich het meest verwant mee voelen en met elkaar daarover in gesprek te gaan. De volgende opdracht is bij de tafel te gaan staan waar je je het minst mee verwant voelt. Hoe is dat dan? De 4 elementen geven een veilige, speelse setting voor persoonlijke kennismaking.