Wat anderen over me zeggen:

Over de Noordzee, voor mens en werk

De afgelopen 15 jaar heb ik in mijn vak honderden mensen ontmoet en gesproken. Collega's, opdrachtgevers, cliënten, studiegenoten. Met sommigen heb ik samengewerkt, met anderen coachingsgesprekken gevoerd, en met weer anderen nieuwe producten ontwikkeld. 

Heel veel mensen die me inspireerden. Wat is inspiratie? Iedereen weet wat het is, totdat je het moet uitleggen. Een van mijn leraren vertelde me ooit, hoe mooi het is dat er voor sommige dingen geen definities bestaan. Je kunt het  alleen maar omschrijven. Iedere keer moet je dan weer je best doen om de betekenis van het woord te vangen. Al stamelend, zoekend, verbeterend ontstaat de betekenis opnieuw.

Ik heb mensen uit mijn netwerk gevraagd wat hen inspireert in hun werk en hoe ze mij als coach, trainer ervaren. Dat waren mooie gesprekken. Hieronder laat ik ze aan het woord.

Angelique

Leerkracht PO

26 Jaar onderwijs, wat een boeiend vak! Maar wat kunnen onzekerheden aan je knagen. Zo ervaarde ik "mijn juf zijn" op mijn 50ste. Met Lidia ben ik op zoek gegaan naar waar mijn passie ligt. Waar haal ik energie uit om de volgende periode van mijn werkend leven in te kunnen gaan? Wat sluimerde bracht Lidia aan de oppervlakte. Ik ga mij laten inspireren in een opleiding om zo mijn energie en passie een nieuwe boost te geven.

Rachel

Personeelsadviseur & werkgelukdeskundige & eigenaar van bosfluisteringen

Voorafgaand aan de Walk of Wisdom heeft Lidia mij gecoacht om helder te krijgen met welke intentie ik op pad zou gaan. Enerzijds een ode aan mijn vader om mijn verdriet meer en meer te verweven in mijn leven door onder andere rouwrituelen in te passen in mijn pelgrimage. Anderzijds om te kijken wat er zou ontstaan aan ruimte en creativiteit gaandeweg. Verder zette zij mij op het spoor van 'deep mapping': hoe betekenisvolle gebeurtenissen een naam geven aan een plek of een landschap. Dit heb ik toegepast tijdens mijn Walk of Wisdom en dit heeft echt zo'n verdieping gegeven. Ik gun iedere pelgrim in spé deze coaching!

Christianne

Psychologenpraktijk - Intervisiegenoot

Mensen komen bij mij met vragen over relaties, met hun partner, kinderen, vrienden, collega's en vooral ook met zichzelf. Laatst zei iemand tegen me: je hebt me teruggegeven aan mezelf. Dan voel ik dat het daar om gaat. Thuiskomen bij jezelf. Ik hou van het basale werken met gevoelens, we leren in onze cultuur zo weinig over hoe we met onze binnenwereld moeten omgaan. Heftige emoties zoals angst en woede kunnen innerlijk veel strijd en geworstel geven. Door gevoelens en emoties te (h)erkennen, te onderzoeken en te ervaren kunnen ingrijpende gebeurtenissen echt een plek krijgen in je leven. In onze intervisiegroep heeft Lidia een frisse, vaak originele en tegelijkertijd aardse invalshoek.

Nils

Senior adviseur Curatieve Zorg

Ik hou ervan om naar de toekomst van de zorg te kijken. Na te denken over wat we nodig hebben en hoe we processen kunnen verbeten. Wat heeft de cliënt en wat heeft de organisatie nodig? Hoe gaan we dat organiseren, nieuwe concepten. Ideeën ontspringen dan bij mij vaak op rustige momenten en door het praten met anderen ontstaat gedeeld enthousiasme. Dan kan het van een hersenspinsel een realiteit worden. De gesprekken hebben mij focus voor de toekomst gegeven. Ik weet waar ik in mijn werk in ieder geval ruimte voor moet maken, wat me energie geeft en hoe ik anderen kan betrekken.

Danny

Persoonlijk begeleider RIBW

Ik werk met jong volwassenen en mooi werk is voor mij als de ander inzicht heeft gekregen in wat er nodig is om verder te komen. Er hangen vaak zoveel sluiers overheen. Ik vraag hen dan bijvoorbeeld naar hoe hun leven er uit gaat zien als er niks verandert. Dat schudt iemand wakker, confronterend maar nodig. Mijn collega's heb ik nodig, met hen praten over hoe je dat kantelingspunt bereikt. Zo waardeerde ik dat ook in onze gesprekken, dat Lidia naast me ging staan en vragen stelde zodat ik helderheid over mezelf kreeg.

Raymond

Loopbaancoach en compagnon

Voor mij is het een geluksmoment als mensen de deur uit gaan en ik zie dat er wat gebeurd is. Als ik mensen daadwerkelijk verder kan helpen, ook heel concreet. Dat mag best complex zijn, ik zet graag mijn tanden ergens in om tot resultaten te komen. Regelen en organiseren, liefst samen met collega's, de dynamiek voelen van ergens naar toe werken. In de samenwerking zie ik de creativiteit van Lidia. Ze neemt initiatieven en maakt zaken bespreekbaar zonder oordeel.

Francine

freelance journalist, schrijver

Lidia hielp mij woorden te geven aan wat ik allemaal voelde aan de vooravond van mijn tocht. Door aandachtig te luisteren en precies de juiste vragen te stellen hielp ze me helder te maken wat mijn intentie en mijn verwachtingen waren. Ik ging daardoor gerichter op pad. Na afloop evalueerden we mijn ervaringen en ook dat was waardevol. Mijn tocht kreeg er meer diepgang door. Ik kan iedereen deze pelgrimscoaching aanraden!” – Francine Postma, auteur ‘Onderweg – Alleen over het St. Olavspad‘

Lonneke

Persoonlijk begeleider GGZ

In mijn werk als hands-on zorgverlener, krijg ik veel te maken met mensen die op zoek zijn naar hun eigen krachten en kwaliteiten. Om samen met de ander te kijken of er meerdere mogelijkheden zijn om om te gaan met de strubbelingen en uitdagingen van het dagelijkse leven. Daar krijg in energie van. Elke kleine stap is een grote overwinning. Ik geniet er van als we als team ontwikkelen en werken aan een vernieuwde visie van de organisatie. Wat ik samen met Lidia heb geleerd is, dat ik vooral mijn kwaliteiten in kan zetten. Dat ik mijn persoonlijke uitdaging in het leven kan gebruiken in mijn werk en dat dat me sterker maakt.

Lianne

Consultant Zorg & Gezondheid

In mijn werk als consultant in de curatieve zorg zit ik dicht op de actualiteit. Ik vind het een mooie uitdaging om samen met zorgorganisaties te kijken op welke wijze nieuwe ontwikkelingen in de zorg van meerwaarde kunnen zijn voor hun organisatie. In de gesprekken vond ik het fijn dat we eerst goed keken naar uitdagende situaties en dat Lidia niet direct met oplossingen kwam. Dit geeft ruimte om zelf na te denken en samen te sparren over andere manieren om met deze uitdagingen om te gaan. Daarbij heb ik geleerd dat de manier waarop je naar situaties kijkt, bepalend is voor de wijze waarop je met deze situaties omgaat. Door je eigen zienswijze te veranderen kun je ook heel bewust kiezen om anders met een situatie om te gaan. Tegelijkertijd was de coaching soms ook heel praktisch want een aantal tips, daar had ik direct iets aan.

Kaat

Campagnemedewerker bij PAX for peace

De zoektocht naar een andere baan voelde als een echte jungle voor me. Lidia heeft me geholpen om eenvoudige antwoorden op mijn vele vragen te formuleren. Ze ging laagdrempelig en toegankelijk aan de slag. Dat ze me niet wilde veranderen of verbeteren, maar net mijn sterke kanten in de verf zette, gaf me een warm gevoel. Na elke sessie ging ik naar huis met het gevoel weer mezelf herontdekt te hebben, een soort thuiskomen bij mezelf. Die vragenjungle voelt nu als een stevige voedingsbodem waar ik zelf weer mee verder kan. Het gevoel weer alles helder te hebben, maakt me erg gelukkig. Daardoor lukt het ook om tijdens het solliciteren goed bij mezelf te blijven en heb ik nu een baan gevonden die bij me past. We wonen met z'n allen op deze aarde en proberen er samen wat van te maken. Dat is een hoop werk dat we samen verzetten om er een betere plek van te maken en dat inspireert mij. Door te werken in een organisatie die hier ook mee bezig is, zijn het twee vliegen in één klap: ik werk mee aan deze wereld en ik heb een baan waar ik van rond kan komen.

Mariejet (50 jaar), ambulant begeleider

Het Koerstraject heeft me geholpen om stappen te zetten en niet te blijven hangen in onzekerheid en angst. Ik wilde al een tijd een verandering in mijn werk, maar hoe pak ik dat aan? Door de gesprekken kwam ik verder in mijn eigen denkproces en ging ik anders naar mezelf en mijn werk kijken. Nu ik een nieuwe baan gevonden heb, zeggen anderen dat het echt iets voor mij is. Maar ik was zelf nog niet zover. Ik moest het in mijn eigen tempo doen. Mariejet (50 jaar)