Wat anderen over me zeggen:

Over de Noordzee, voor mens en werk

De afgelopen 15 jaar heb ik in mijn vak honderden mensen ontmoet en gesproken. Collega's, opdrachtgevers, cliënten, studiegenoten. Met sommigen heb ik samengewerkt, met anderen coachingsgesprekken gevoerd, en met weer anderen nieuwe producten ontwikkeld. 

Heel veel mensen die me inspireerden. Wat is inspiratie? Iedereen weet wat het is, totdat je het moet uitleggen. Een van mijn leraren vertelde me ooit, hoe mooi het is dat er voor sommige dingen geen definities bestaan. Je kunt het  alleen maar omschrijven. Iedere keer moet je dan weer je best doen om de betekenis van het woord te vangen. Al stamelend, zoekend, verbeterend ontstaat de betekenis opnieuw.

Ik heb mensen uit mijn netwerk gevraagd wat hen inspireert in hun werk en hoe ze mij als coach, trainer ervaren. Dat waren mooie gesprekken. Hieronder laat ik ze aan het woord.

Lisan Somers

Werkt bij de Escape Room en gaat starten met de opleiding voor kindercoach (ex-cliënt)

Laatst kwam er een man binnen, die wat verschrikt rondkeek. Hij voelde zich duidelijk niet op zijn gemak in onze Escaperoom. Voor sommige mensen is het best lastig dat ze geen idee hebben wat er gaat gebeuren. Ik zei al tegen mijn collega: wedden dat ie straks helemaal los komt? Dat lukte ook, ik kon hem met wat hints helemaal in het spel krijgen. Na afloop was hij superenthousiast! Dat vind ik het leukste, als ik ervoor kan zorgen dat mensen een leuke tijd hebben bij ons. Na de coachingsgesprekken met Lidia wist ik precies wat ik wilde: met mensen en kinderen werken. Anderen laten groeien.

Marijke van Dusseldorp

Trainingsbureau Mimicri (ex-cliënt)

Als coach en acteur geniet ik het meest van de momenten dat er iets bij de ander gebeurt wat er echt toe doet. Dat zijn de pareltjes. Vaak doe ik dan iets intuïtief, inzicht en handelen vallen als het ware samen. Dat blijkt dan precies wat de ander nodig heeft om een stapje verder te komen. Mijn impuls heeft dan een verrassend groot positief effect. In de coachingsgesprekken met Lidia ben ik me ervan bewust geworden dat ik in mijn volgende loopbaan stap iets moest doen met mijn scherpe waarneming en mijn eigenheid.

Christianne Baggen

Psychologenpraktijk Spiritview

Mensen komen bij mij met vragen over relaties, met hun partner, kinderen, vrienden, collega's en vooral ook met zichzelf. Laatst zei iemand tegen me: je hebt me teruggegeven aan mezelf. Dan voel ik dat het daar om gaat. Thuiskomen bij jezelf. Ik hou van het basale werken met gevoelens, we leren in onze cultuur zo weinig over hoe we met onze binnenwereld moeten omgaan. Heftige emoties zoals angst en woede kunnen innerlijk veel strijd en geworstel geven. Door gevoelens en emoties te (h)erkennen, te onderzoeken en te ervaren kunnen ingrijpende gebeurtenissen echt een plek krijgen in je leven. In onze intervisiegroep heeft Lidia een frisse, vaak originele en tegelijkertijd aardse invalshoek.

Nils van Herpen

Senior adviseur Curatieve Zorg bij CQT groep (ex-cliënt)

Ik hou ervan om naar de toekomst van de zorg te kijken. Na te denken over wat we nodig hebben en hoe we processen kunnen verbeten. Wat heeft de cliënt en wat heeft de organisatie nodig? Hoe gaan we dat organiseren, nieuwe concepten. Ideeën ontspringen dan bij mij vaak op rustige momenten en door het praten met anderen ontstaat gedeeld enthousiasme. Dan kan het van een hersenspinsel een realiteit worden. De gesprekken hebben mij focus voor de toekomst gegeven. Ik weet waar ik in mijn werk in ieder geval ruimte voor moet maken, wat me energie geeft en hoe ik anderen kan betrekken.

Danny Toonen

Persoonlijk begeleider RIBW (ex-cliënt)

Ik werk met jong volwassenen en mooi werk is voor mij als de ander inzicht heeft gekregen in wat er nodig is om verder te komen. Er hangen vaak zoveel sluiers overheen. Ik vraag hen dan bijvoorbeeld naar hoe hun leven er uit gaat zien als er niks verandert. Dat schudt iemand wakker, confronterend maar nodig. Mijn collega's heb ik nodig, met hen praten over hoe je dat kantelingspunt bereikt. Zo waardeerde ik dat ook in onze gesprekken, dat Lidia naast me ging staan en vragen stelde zodat ik helderheid over mezelf kreeg.

Raymond Kuster

Loopbaancoach en partner Questie Consult

Voor mij is het een geluksmoment als mensen de deur uit gaan en ik zie dat er wat gebeurd is. Als ik mensen daadwerkelijk verder kan helpen, ook heel concreet. Dat mag best complex zijn, ik zet graag mijn tanden ergens in om tot resultaten te komen. Regelen en organiseren, liefst samen met collega's, de dynamiek voelen van ergens naar toe werken. In de samenwerking zie ik de creativiteit van Lidia. Ze neemt initiatieven en maakt zaken bespreekbaar zonder oordeel.

Roeland van Laer

Manager Loopbaancentrum Alliander (opdrachtgever)

Ik heb een goeie dag als ik met een groep mensen enthousiast heb kunnen samenwerken en na heb kunnen denken over verbeteringen. Dat we ook nieuwe stappen zetten en verder komen. Positief met de toekomst bezig zijn. Dan wordt het werk makkelijker voor iedereen en dat geeft ook rust. Ik heb een brede interesse of dat nu over techniek, businessmodellen of muziek gaat. Nieuwe dingen ontdekken en met elkaar verbinden, dat geeft flow. Die creativiteit zie ik ook bij Lidia. Als loopbaancoach neemt ze het voortouw om als team verder te komen en nieuwe dingen te ontwikkelen.

Anki Hoskam

Mobiliteitsadviseur GGZ Oostbrabant (opdrachtgever)

Iedere keer krijg ik weer energie van de gesprekken met medewerkers. In de zorg geven mensen iedere dag zoveel aan patiënten, het is zo belangrijk dat ze zelf ook die aandacht krijgen, en hun verhaal gehoord wordt. Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en enthousiasmeer ze om in beweging te komen. In trainingen haalt Lidia vanuit echte interesse het beste in mensen naar boven, ze stelt de juiste vragen en weet de energie te pakken. In onze samenwerking bouwen we aan nieuwe producten en is één plus één, drie.

Lianne Valks

Consultant CQT Zorg & Gezondheid

In mijn werk als consultant in de curatieve zorg zit ik dicht op de actualiteit. Ik vind het een mooie uitdaging om samen met zorgorganisaties te kijken op welke wijze nieuwe ontwikkelingen in de zorg van meerwaarde kunnen zijn voor hun organisatie. In de gesprekken vond ik het fijn dat we eerst goed keken naar uitdagende situaties en dat Lidia niet direct met oplossingen kwam. Dit geeft ruimte om zelf na te denken en samen te sparren over andere manieren om met deze uitdagingen om te gaan. Daarbij heb ik geleerd dat de manier waarop je naar situaties kijkt, bepalend is voor de wijze waarop je met deze situaties omgaat. Door je eigen zienswijze te veranderen kun je ook heel bewust kiezen om anders met een situatie om te gaan. Tegelijkertijd was de coaching soms ook heel praktisch want een aantal tips, daar had ik direct iets aan.